Werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Regel subsidie!

Ontwikkel uw medewerkers!

Plannen om te investeren in de inzetbaarheid of ontwikkeling van uw medewerkers? Waarschijnlijk wel.

Het mooie is dat het ESF daarvan de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Dan is het wel handig om NU alvast in actie te komen.

Vanaf juni 2018 kunt u deze subsidie aanvragen om medewerkers langer en productiever aan het werk te houden. U kunt de subsidie bijvoorbeeld inzetten om medewerkers te helpen gezond aan het werk te blijven of om ze op tijd te laten scholen, maar ook veranderprogramma’s op het gebied van klantgerichtheid of verbeterprogramma’s om beter samen te werken worden gesubsidieerd.

Werken aan inzetbaarheid

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van uw organisatie. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Wat komt o.a. in aanmerking:

  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s:
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl.
  • Het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het breed inzetten van uw medewerkers.

Omdat deze begrippen vaak breed zijn helpen wij u graag bij het opzetten van een dergelijk programma.

ESF-subsidie aanvragen

Uw aanvraag voor de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid kunt u vanaf juni indienen op agentschapszw.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die eerder subsidie hebben ontvangen. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 12.500.

Kijk voor meer informatie over de subsidie, voorwaarden en deelname op http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/documenten/publicaties/subsidies/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020/uitvoeren-en-verantwoorden/brochure-esf-duurzame-inzetbaarheid-bedrijven-2018-2019  .                                                                                            Ook kunnen wij u in contact brengen met specialisten die dit voor u kunnen doen

Inzet Verbeter- en Verkoopcoach

Wij kunnen u helpen bij het vitaal en resultaatgericht krijgen van uw personeel door middel van de inzet van een Verbetercoach. De Verbetercoach helpt u een krachtige impuls te geven aan het vergroten van de slagkracht en betrokkenheid van uw medewerkers. Bijvoorbeeld met een klantgerichtheidsanalyse van de organisatie, een “slagkracht en vitaliteit leergang” voor uw leidinggevenden of implementatie coaching om al bestaande programma’s te borgen in uw organisatie. De kosten van de inzet van de Verbetercoach kunt u met de bovenstaande subsidie dekken.

Wilt u meer informatie over slagkracht en betrokkenheid van uw medewerkers of de aanvraag van subsidie? Bel of mail ons. We helpen u graag met advies.